Duyurular
GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMI MATERYALLERİ ÜYELERİMİZİN HİZMETİNDE...
ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (ICECI2014) İlki 2012'de düzenlenen UDEMKO'nun ikincisi EÇOMDER tarafından 3-6 Nisan 2014 tarihleri arasında "ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ" adıyla TC Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (ISEI)'nin desteğiyle Antalya'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
Nisan ayı Dünya Otizm Farkındalık Ayı... 27-28 Nisan tarihleri arasında OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU (OSB) KONFERANSI Ankara'da Başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Etkinlik fotoğrafları ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
Derneğimize üye olmak için ve cep telefonunuzdan kolay aidat ödemesi yapmak için tıklayınız...
Amacımız
Sağlıklı ve güçlü toplumların temelini, gereksinimlerinin en üst düzeyde desteklendiği, sağlıklı, gelişmiş ve eğitilmiş aileler ve çocuklar oluşturmaktadır. Erken Çocuklukta Müdahale, çocuğu uzak ve yakın çevresiyle bir bütün içerisinde ele alıp değerlendirir. Erken Çocuklukta Müdahale, çocukların gelişim alanlarını (bilişsel, fiziksel, dil ve sosyal ve duygusal) olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilecek etmenlerin belirlenmesi, önlenmesi ve erken tanısı amacıyla 0-6/8 yaş döneminde normal gelişim gösteren, gelişimsel geriliği olan ya da gelişimsel olarak risk altında olan çocuklara ve onların ailelerine sunulan erken müdahale, bakım ve destek hizmetlerini kapsamaktadır. Bu temelden hareketle Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER); Erken Müdahale alanını geliştirmek, alandaki en son gelişmeleri takip etmek, bu alanda araştırmalar yapmak, bu konulardaki çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek, ilgili politikalar ve hizmetler oluşturan kişi ve Kuruluşlara aktarmak, ailelere ve uzmanlara erken müdahale ve destek hizmetlerinin önemi, kapsamı ve var olan yasalar gibi konularda eğitim ve seminerler vermek, kongreler düzenlemek, bu alanda hizmet verebilecek uzmanlar arasında disiplinler arası bir yaklaşımı desteklemek, toplumu erken tanı ve müdahale konusunda bilinçlendirmek amacı ile kurulmuştur.
Faydalı Linkler
EÇOMDER | Erken Çocuklukta Müdahale Derneği © 2013
İstiklal Mahallesi, Başarılı Sokak No:9 Kat 2-3,
Adalar Migros Arka Sokağı, Odunpazarı, Eskişehir
Bugün 13, toplam 9764 ziyaretçi. 1 kişi online