ERASMUS+ PROJESİ: Let's Try I©T'

Projeye Genel Bakış

Genel Bakış

Let's Try I©T, Erasmus+ Stratejik ortaklık çerçevesinde bir Avrupa projesidir. Bu proje 1.10.2015 itibari ile  30.9.2017kadar Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı (EÇEB) kapsamında mobil uygulamalar ve diğer yararlı bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımı üzerine odaklanmaktadır. Bu araçların kullanım bilgileri, bilgilendirme araçları (web tabanlı'Uygulama Danışmanı' gibi) ve bilgilendirme kampanyaları tarafından arttırılacaktır.

Altyapı

EÇEB'deki BİT araçları, EÇEB'deki (Erken Çocukluk Eğitim ve Bakımıhizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırmak için kurumsal kalite yönetimi içinde yararlanıcılara (özel gereksinimli veya risk altındaki çocuklarveya ailelerinedoğrudandestek sağlamak amacıyla bir araç olarak kullanılabilir.

Bilgi ve iletişim araçlarının uygun kullanımı, konuşma öncesi durumda olan çocukların iletişim becerilerini desteklerken, okul öncesi dönemdeki çocukların da okuma yazma becerileri ile dil gelişimi gibi becerilerine katkıda bulunabilir. 

EÇEB alanında yüksek nitelikli öğrenme desteği açısından çok sayıda bilgi ve iletişim teknolojileri araçları bulunmasına rağmen, bu alanda çalışan uzmanların bu araçları kullanmada korkularının olduğu gözlenmektedir. (Brito, 2010)

BİT anaokulu öğretmenleri veya diğer erken çocukluk uzmanları için CE'deki EÇEB mesleki eğitim müfredatının bütünleştiricibir parçası da değildir.

İlgili Ana Sorunlar

  • Kullanıma dair uzmanların eğitim eksikliği
  • Kullanımın etki boyutuyla ilgili şüpheler
  • Uygulamalar hakkında bilgi eksikliği
  • Mobil araçların EÇEB hizmetlerindeki eksikliği

LET'S TRY I©T Projesinin Amaçları

  • Diğer alanlardaki toplumsal uygulamaların (örn: Trip-adviser) önceki deneyimlerini kullanarak, bu uygulamaları karma öğretim stratejileri ile EÇEB hizmetlerine etkili bir şekilde adapte edip, öğretim destekli uygulamaları özel gereksinimli çocuklara kullanmada uzmanların bilgi, beceri ve farkındalıklarını arttırmak,
  • BİT tabanlı planlama ve dokümantasyon olanağı sağlayarak çocukların en iyi uygulama örneklerinden öğrenmesinde birincil uzmanlar olarak ailelerin ve alan uzmanlarının gelişimini desteklemek,
  • Özel gereksinimli çocuklar için BİT'deki ulaşılabilir araştırma teknolojileri ile EÇEB'deki uzmanlara işlevsel bilgi transferi arasındaki fark edilebilir boşluğu kapatarak hizmetlerin ve hizmetlerin sonuçlarının niteliğini arttırmaktır.


EÇOMDER | Erken Çocuklukta Müdahale Derneği © 2013
İstiklal Mahallesi, Başarılı Sokak No:9 Kat 2-3,
Adalar Migros Arka Sokağı, Odunpazarı, Eskişehir
Bugün 4, toplam 108145 ziyaretçi. 1 kişi online
070-181 070-210 070-214 070-215 070-216 070-217 070-218 070-219 070-220 070-221 070-222 070-223 070-224 070-225 070-226 070-227 070-228 070-229 070-232 070-234 642-091 642-104 642-105 642-112 642-132 642-143 642-144 642-145 642-162 642-164 642-165 642-176 642-181 642-185 642-188 642-241 642-242 642-243 642-262 642-263 642-270 642-272 642-274 642-278 642-414 642-415 642-416 642-425 642-426 642-427 642-732 642-736 642-737 642-741 642-742 642-746 642-747 642-770 642-775 642-780 642-785 642-801 642-811 642-812 642-813 642-821 642-825 642-831 642-832 642-845 642-871 642-873 642-874 642-883 642-885 642-887 642-889 642-891 642-892 642-901 642-902 642-961 642-964 642-971 642-972 642-973 642-974 642-975 642-978 642-979 642-980 642-982 642-983 642-991 642-992 642-993 642-994 642-995 642-996 642-997 000-910 000-911 000-913 000-914 000-915 000-917 000-918 000-919 000-920 000-921 000-922 000-923 000-924 000-926 000-927 000-928 000-931 000-933 000-934 000-935 000-936 000-937 000-938 000-939 000-955 000-956 000-957 000-958 000-959 000-960 000-961 000-962 000-963 000-964 000-965 000-966 000-967 000-968 000-969 000-970 350-024 350-025 350-026 350-027 350-029 350-030 350-040 350-050 350-060 350-080 70-640 70-640BIG5 70-642 70-642BIG5 70-643 70-643BIG5 70-646 70-646BIG5 70-647 70-647BIG5 70-648 70-649 70-652 70-653 70-654 70-655 70-656 70-656BIG5 70-658 70-659 70-660 70-662 70-663 70-664 70-665 700-505 700-701 71-571 7303 74-131 74-132 74-133 74-134 74-135 74-137 74-138 74-139 74-322 74-324 74-325 74-325J 74-335 74-338 74-343 74-344 74-353 74-404 74-409 74-674 74-676