Dernek Hakkında

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı "Erken Çocuklukta Müdahale Derneği"dir.
Derneğin merkezi Eskişehir'dir.
Derneğin Kısaltması: EÇOMDER
Derneğin Logosu: Beyaz zemin üzerine gri renkli anne-baba-çocuk sembolü

Derneğin Amacı

Erken Çocuklukta Müdahale'nin bilimsel yazımda İngilizce karşılığı "Early Intervention-Early Childhood Intervention-Early Childhood Special Education" olup, bundan sonraki metinde "Erken Çocuklukta Müdahale" terimi bu bilim alanları ile kastedilen kapsam ve anlamda kullanılmıştır.

Sağlıklı ve güçlü toplumların temelini, gereksinimlerinin en üst düzeyde desteklendiği, sağlıklı, gelişmiş ve eğitilmiş aileler ve çocuklar oluşturmaktadır. Erken Çocuklukta Müdahale, çocuğu uzak ve yakın çevresiyle bir bütün içerisinde ele alıp değerlendirir. Erken Çocuklukta Müdahale, çocukların gelişim alanlarını (bilişsel, fiziksel, dil ve sosyal ve duygusal) olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilecek etmenlerin belirlenmesi, önlenmesi ve erken tanısı amacıyla 0-6/8 yaş döneminde normal gelişim gösteren, gelişimsel geriliği olan ya da gelişimsel olarak risk altında olan çocuklara ve onların ailelerine sunulan erken müdahale, bakım ve destek hizmetlerini kapsamaktadır.
Bu temelden hareketle Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER);
 • erken müdahale alanını geliştirmek,
 • alandaki en son gelişmeleri takip etmek,
 • bu alanda araştırmalar yapmak,
 • bu konulardaki çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek,
 • ilgili politikalar ve hizmetler oluşturan kişi ve kuruluşlara aktarmak,
 • ailelere ve uzmanlara erken müdahale ve destek hizmetlerinin önemi, kapsamı ve var olan yasalar gibi konularda eğitim ve seminerler vermek,
 • kongreler düzenlemek,
 • bu alanda hizmet verebilecek uzmanlar arasında disiplinler arası bir yaklaşımı desteklemek,
 • toplumu erken tanı ve müdahale konusunda bilinçlendirmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları, çalışma biçimleri ve faaliyet biçimleri şunlardır:
 • Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağlı amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermek, bu doğrultuda kamu kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle birlikte çalışmalar yapmak,
 • Erken Çocuklukta Müdahale alanının tanıtımı ve geliştirilmesi için çalışmalar planlamak ve düzenlemek,
 • Derneği kamuoyuna tanıtmak, üyeler arasında dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla çaylar, geceler, gezi, kermes, balo, tiyatro, konser, temsil gibi etkinlikler düzenlemek,
 • Derneğin amacına uygun eğitim kurumları ve gelir getirici iktisadi teşekküller oluşturmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, web sitesi gibi yayınlar oluşturmak, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 • Anadolu Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan "Erken Çocuklukta Özel Eğitim Programı" nın tanıtılması ve desteklenmesini sağlamak,
 • Dernek üyelerin yararlanması amacıyla lokal, kitapevi, sosyal tesisler açmak, gerekirse yardım sandığı kurmak,
 • Avrupa Birliği programına uygun olarak kıtalar ve dünya düzeyinde Erken Çocuklukta Müdahale örgütleri arasında iletişim ve işbirliği sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeydeki projelere ortak olmak veya katılımcı göndermek,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,
 • Kurs, seminer, konferans, panel, kongre gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Üyelere aralarındaki ilişkinin devam ettirilebilmesi, geliştirilmesi, sosyal bilinci ve dayanışmayı arttırmak için sosyal faaliyetler (toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi gibi eğlenceli etkinlikler) düzenlemek,
 • 0-8 yaş arası gelişim geriliği olan ya da risk altında olan çocukların erken dönemde tanılanmasına uygun ölçekleri geliştirmek, uygulamak, başka ülkelerden alınan ölçeklerin standardizasyonunu yapmak ve bu ölçekleri uygulamak,
 • Normal gelişim gösteren, gelişim geriliği olan ya da risk altında olan çocukların ailelerine rehberlik ve danışma hizmeti sunmak,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.
 • Erken Çocuklukta Müdahale alanına hizmet veren kişileri bir dernek altında toplamak;
 • Erken Çocuklukta Müdahale alanı ile ilgili uluslararası benzeri toplantılarda ülkemizi temsil etmek; Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmaları tanıtmak;
 • Gelişimsel geriliği olan çocukların ve ailelerin birbirini tanıması ve dayanışma grupları oluşturmasına yardımcı olmak;
 • Erken Çocuklukta Müdahale, Erken Çocuklukta Özel Eğitim Hizmetleri konuları ve çocuk gelişimi konusunda halkın bilgisini arttıracak toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak;
 • Tüm bu etkinlikler için ulusal ve uluslararası bilimsel dergilere, kurum ve Kuruluşlara üye olmak.
EÇOMDER | Erken Çocuklukta Müdahale Derneği © 2013
İstiklal Mahallesi, Başarılı Sokak No:9 Kat 2-3,
Adalar Migros Arka Sokağı, Odunpazarı, Eskişehir
Bugün 1, toplam 108138 ziyaretçi. 1 kişi online
070-181 070-210 070-214 070-215 070-216 070-217 070-218 070-219 070-220 070-221 070-222 070-223 070-224 070-225 070-226 070-227 070-228 070-229 070-232 070-234 642-091 642-104 642-105 642-112 642-132 642-143 642-144 642-145 642-162 642-164 642-165 642-176 642-181 642-185 642-188 642-241 642-242 642-243 642-262 642-263 642-270 642-272 642-274 642-278 642-414 642-415 642-416 642-425 642-426 642-427 642-732 642-736 642-737 642-741 642-742 642-746 642-747 642-770 642-775 642-780 642-785 642-801 642-811 642-812 642-813 642-821 642-825 642-831 642-832 642-845 642-871 642-873 642-874 642-883 642-885 642-887 642-889 642-891 642-892 642-901 642-902 642-961 642-964 642-971 642-972 642-973 642-974 642-975 642-978 642-979 642-980 642-982 642-983 642-991 642-992 642-993 642-994 642-995 642-996 642-997 000-910 000-911 000-913 000-914 000-915 000-917 000-918 000-919 000-920 000-921 000-922 000-923 000-924 000-926 000-927 000-928 000-931 000-933 000-934 000-935 000-936 000-937 000-938 000-939 000-955 000-956 000-957 000-958 000-959 000-960 000-961 000-962 000-963 000-964 000-965 000-966 000-967 000-968 000-969 000-970 350-024 350-025 350-026 350-027 350-029 350-030 350-040 350-050 350-060 350-080 70-640 70-640BIG5 70-642 70-642BIG5 70-643 70-643BIG5 70-646 70-646BIG5 70-647 70-647BIG5 70-648 70-649 70-652 70-653 70-654 70-655 70-656 70-656BIG5 70-658 70-659 70-660 70-662 70-663 70-664 70-665 700-505 700-701 71-571 7303 74-131 74-132 74-133 74-134 74-135 74-137 74-138 74-139 74-322 74-324 74-325 74-325J 74-335 74-338 74-343 74-344 74-353 74-404 74-409 74-674 74-676